Tractor Ceilidh
Maggie August 05, 2012
Bha gu leor puirt Danns a Rathaid  aig Ceilidh nan Tractaran, Disathuirn an 18mh ann an Talla Bhuirgh nuair a thug Ruaraidh Domhnallach a Achadh a Phlastar thugainn an Cd ur Fasan a d' fhalbh. Thainig eadhan crodh a bhaile a dh' eisteachd

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: